ข่าว - บันเทิง
กลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียน
           มหาวิชานุกูล
--โรงเรียนมหาวิชานุกูล  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม--      
Mahawichanukool School                 http://www.mhwk.ac.th/     
ประชาสัมพันธ์
รอบรั้วมหาวิชานุกูล
ข่าวสารการศึกษา
โรงเรียนมหาวิชานุกูล  อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
โทร. 043-777981  โทรสาร. 043-777981
 
คณะผู้จัดทำ
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 และ  6/2  ปีการศึกษา 2561
ควบคุมดูแลโดย...อาจารย์พงศกร   แพ่งสองคร
อาจารย์ครองทรัพย์   สายสุวรรณ ...อาจารย์อานนท์   โอนนอก
อำนวยการโดย...ผู้อำนวยการ กษม   บุญบรรจง
 
  
Search In WWW Search In www.mhwk.ac.th
Copyright (c) 2556 By : www.mhwk.ac.th : All rights reserved : e-mail = mhwk@mhwk.ac.th
ข่าวการศึกษา
ข่าวเด่น วันนี้
ข่าวนวัตกรรม
คลิ๊ก!ที่นี่...ดูรวมภาพกิจกรรมของโรงเรียน ปี 2561
คลิ๊ก ! ที่นี่ ดูรูปภาพกิจกรรมภาคเรียนที่ 1/2561
ประวัติท่านผู้อำนวยการ
 
เรียนผ่าน DLIT
ประวัติรองผู้อำนวยการ
 
นายกษม   บุญบรรจง
ผู้อำนวยการ
 
รองผู้อำนวยการ
ผิดพลาดประการใดติชมกันได้นะคะ  ขอบคุณค่ะ
ข่าวจาก สพม.เขต 26 ( มหาสารคาม )
นักเรียนลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน  คลิ๊ก ! ที่นี่
ติดตามความเคลื่อนไหวของโรงเรียน ที่นี่ !  (facebook)
ผลการเรียน ม.1 - ม.6 คลิ๊ก ! ดูที่นี่
ทดลอง  ออนไลน
VDO แนะนำโรงเรียน คลิ๊ก ! ที่นี
ฟังเพลงมาร์ชมหาวิชานุกูล
QRcode...Web...MHWK
QRcode...Web...MHWK
QRcode...facebook...MHWK